Otwarcie nowej mariny

20.05.2015

tl_files/ncz/pliki/aktualnosci/eu.jpg

 Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS im. dra Krzysztofa Zawalskiego w Gdańsku-Górkach Zachodnich może się poszczycić najnowocześniejszą mariną żeglarską w Polsce. Prace nad jej rozbudową rozpoczęły się w czerwcu 2014 roku, a zwieńczone zostały w dniu dzisiejszym uroczystym przecięciem wstęgi i pierwszym zejściem na wodę w wykonaniu mistrza świata w windsurfingu Piotra Myszki i zawodników AZS-AWFiS. 

 

Materiały VIDEO:

http://www.pomorska.tv/sport/materialy/sporty-wodne/otwarcie-nowej-mariny-narodowego-centrum-zeglarstwa

https://www.youtube.com/watch?v=NFA53KeJ4WI

http://polnocna.tv/vid/7622

tl_files/ncz/galerie/Otwarcie mariny/przystan.jpg

„Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS im. dr. Krzysztofa Zawalskiego – mówi Rektor AWFiS, prof. nadzw. dr hab. Waldemar Moska – to jedyne narodowe centrum sportu, które funkcjonuje w ogóle w Akademiach Wychowania Fizycznego w Polsce. Powstał on kilka lat temu jako ośrodek będący składową AWFiS, mający na celu rozwój sportu żeglarskiego, zapewnienie możliwości przeprowadzania zajęć dydaktycznych oraz możliwości uprawiania sportu w tym miejscu. Teraz przyszedł czas na rozbudowę ośrodka w oparciu o nowoczesne pomosty, całkowicie zelektronizowane, mogące przyjąć aż 100 dużych jednostek pływających”. 

tl_files/ncz/galerie/Otwarcie mariny/11014939_482963538536635_7653860697072556400_n.jpg

Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS jest po rozbudowie mariną „inteligentną”. Składa się z jednego pomostu stałego oraz trzech pomostów pływających i jest wyposażona w nowoczesny system obsługi i zarządzania za pomocą kart chipowych, dzięki którym możliwe będzie ewidencjonowanie i rozliczanie postoju. System zarządzania mariną, a docelowo także możliwość rezerwacji miejsca postojowego przez Internet, zwiększy kontrolę, poprawi funkcjonalność i zapewni komfortowe warunki wypoczynku. Ponadto za pomocą karty chipowej użytkownicy będą mogli korzystać nie tylko z mariny, ale również z całej infrastruktury Narodowego Centrum Żeglarstwa AWFiS.

 

tl_files/ncz/galerie/Otwarcie mariny/11159990_482963661869956_5221232217114681532_n.jpg

Innym rozwiązaniem zastosowanym w marinie jest automatyczny system obsługi sanitarnej umożliwiający bezpośrednie i higieniczne wypompowywanie nieczystości z jednostek pływających.

tl_files/ncz/galerie/Otwarcie mariny/11329999_482963665203289_4953602471773694846_n.jpg

Nowa marina w istotny sposób rozwinie potencjał turystyczny na Wiśle Śmiałej, gdyż na jej końcu usytuowano przystanek tramwaju wodnego i jeżeli w przyszłości miasto Gdańsk zdecyduje się na przedłużenie linii autobusowej 111 do Narodowego Centrum Żeglarstwa AWFiS, to turyści będą mogli w komfortowy sposób przypływać do NCŻ-etu tramwajem wodnym i wracać do centrum Gdańska komunikacją miejską.

 Przy marinie znajdzie się także przystanek straży granicznej, co z kolei umożliwi sprawną obsługę rejsów zagranicznych, a tych z pewnością będzie coraz więcej, ponieważ marina dzięki pogłębieniu dna do 4,5 metra będzie w stanie przyjąć także duże jednostki pływające. Poza tym przy marinie znajdzie się strefa Urzędu Morskiego i SAR-u.

 Dzięki ukończonej właśnie inwestycji w Narodowym Centrum Żeglarstwa AWFiS docelowo będzie mogło cumować ponad 100 jednostek pływających, a odnotowywane już dzisiaj duże zainteresowanie mariną ze strony osób prywatnych z pewnością przełoży się na wydatne korzyści nie tylko dla Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu ale także dla całego Regionu.  


tl_files/ncz/pliki/aktualnosci/eu.jpg

W ramach realizowania projektu pn. „Rozbudowa mariny Narodowego Centrum Żeglarstwa AWFiS  w Gdańsku - Górkach Zachodnich - II etap” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej 6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe, Działania 6.1. Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny w Narodowym Centrum Żeglarstwa odbyły się ostanie etapy szkolenia pracowników NCŻ.

Etap II odbył się w dniach 2-4 marca 2015 r.  obejmując zagadnienia  z zasad etyki jachtingu morskiego i śródlądowego oraz prawa morskiego. W części teoretyczno- praktycznej omówiono tematy związane z historią jachtingu na świecie oraz w Polsce, wspomniano o najważniejszych wyprawach morskich oraz osiągnięciach żeglarzy. Pracownicy tworzyli kodeks etyki  dla Narodowego Centrum Żeglarstwa, określający standardy postępowania, których przestrzeganie jest gwarancją kompetencji, odpowiedzialności i wysokich walorów moralnych pracowników w związku z wykonywaniem przez nich swoich obowiązków.

Ostatni etap odbył się w dniach 9-10 marca br., dotyczył eksploatacji i konserwacji mariny.  Zagadnienia z tego bloku poruszały m.in. tematy prawne w zakresie zarządzania mariną, kwestie zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na wodzie oraz bezpieczeństwa w marinie.

Na przykładach przedstawiono najczęstsze awarie, wypadki związane z działalnością mariny. Omówiono sprawy związane z obowiązkową kontrolą, przeglądami dotyczącymi infrastruktury portowej w oparciu o prawo budowlane.

tl_files/ncz/pliki/aktualnosci/eu.jpg

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego projekt pn. "Rozbudowa mariny Narodowego Centrum Żeglarstwa
AWFiS w Gdańsku-Górkach Zachodnich- etap II na podstawie umowy nr UDA-RPPM.06.01.00-00-018/08-00 z dnia 30.07.2013 r. w ramach Regionalnego programu operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe, Działania 6.1. Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dostępnego pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=JtHS5BY-4BY

tl_files/ncz/galerie/AAA/NCZ print screen.jpg

tl_files/ncz/pliki/aktualnosci/eu.jpg

4 czerwca 2014 roku na terenie Narodowego Centrum Żeglarstwa nastąpiło przekazania placu budowy firmie Hydrobudowa Gdańsk S.A w związku z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa mariny Narodowego Centrum Żeglarstwa AWFiS  w Gdańsku - Górkach Zachodnich - II etap” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej 6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe, Działania 6.1. Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny.

Realizacja projektu przebiega zgodnie z planowanym harmonogramem. W miesiącu styczniu zostanie zakończona budowa stałego pomostu i zamontowane pomosty pływające.
Termin zakończenia całej inwestycji planowany jest na 31.03.2015r.

Postęp prac budowlanych można śledzić wchodząc w zakładkę Kamera On-Line u dołu strony.

tl_files/ncz/galerie/relacja z realizacji budowy-Etap II/5.JPG

 

tl_files/ncz/pliki/aktualnosci/eu.jpg

Celem projektu jest realizacja elementów strategii AWFiS w zakresie turystyki. polegająca na wzroście wykorzystania potencjału turystycznego regionu poprzez rozwój uczelnianej ogólnodostępnej żeglarskiej infrastruktury turystycznej. Przedmiotem projektu jest budowa jednego stałego pomostu oraz trzech pomostów pływających służących do cumowania jachtów. Rzeczowa realizacja inwestycji przewidziana jest na okres 01.08.2013 –30.06.2015 w ramach umowy nr UDA-RPPM.06.01.00-018/08-00

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Wartość projektu wynosi 6 255 123,51zł.

Po zakończeniu inwestycji Narodowe Centrum Żeglarstwa będzie najnowocześniejszą mariną w Polsce, w pełni dostosowaną do organizacji największych i najbardziej prestiżowych imprez sportowych na świecie oraz imprez turystycznych.

tl_files/ncz/galerie/Przekazanie placu budowy 04.06.2014/Rozbudowa Mariny NCZ II Etap.JPG

tl_files/ncz/pliki/aktualnosci/eu.jpg

W ramach realizowania projektu pn. „Rozbudowa mariny Narodowego Centrum Żeglarstwa AWFiS  w Gdańsku - Górkach Zachodnich - II etap” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej 6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe, Działania 6.1. Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny w Narodowym Centrum Żeglarstwa odbył się I Etap szkolenia pracowników NCŻ.
Część teoretyczna z zakresu obsługi klienta oraz elementów zarządzania mariną miała miejsce  w dniach 17-19 listopada 2014r. w formie wykładu łączonego z ćwiczeniami. Szkolenie obejmowało zagadnienia z obsługi, komunikacji interpersonalnej w obsłudze klienta oraz sprzedaży i kompetencji menadżerskich.

Część praktyczna odbyła się w dniach 24-25 listopada 2014r. i dotyczyła zagadnień z części teoretycznej.

Przeprowadzone szkolenie pozwoliło na poszerzenie wiedzy pracowników z zakresu sposobów komunikowania się  z klientem i budowania profesjonalnego  wizerunku NCŻ, ponadto pracownicy nabyli umiejętności z zakresu skutecznego przekazywania informacji, sprzedaży i negocjacji z klientem.

II Etap szkoleń z zasady etyki jachtingu morskiego i śródlądowego oraz prawa morskiego odbędzie się w dniach 2-3 marca 2015 roku a ostatnia  cześć szkolenia z zakresu  eksploatacja i konserwacja  mariny odbędize się w dniach 9-10 marca 2015r.

tl_files/ncz/galerie/AAA/zdjecie 1.JPG

tl_files/ncz/pliki/aktualnosci/eu.jpg

W dniu 2 czerwca 2014 roku Waldemar Moska - Rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku podpisał w imieniu uczelni umowę z wykonawcą , firmą Hydrobudowa Gdańsk S.A dotyczącą rozbudowy mariny Narodowego Centrum Żeglarstwa AWFiS w Gdańsku-Górkach Zachodnich – II etap. W dniu  4 czerwca 2014 roku na terenie Narodowego Centrum Żeglarstwa nastąpiło  przekazania placu budowy. Podstawowym  celem  inwestycji jest zwiększenie potencjału turystycznego regionu,  zwiększenie  ilości miejsc postojowych  dla jachtów, w tym jednostek Oddziału Morskiego Straży Granicznej oraz Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa – SAR, Urzędu Morskiego w Gdyni  poprzez budowę nowoczesnego pomostu o dł. 114,8m z oświetleniem i mediami wraz    z trzema pomostami pływającymi dla 60 jednostek żaglowych i motorowych.

Inwestycja finansowana jest ze  środków finansowych  pozyskanych  w roku 2013 r, przez Krzysztofa Zawalskiego  byłego Kierownika NCŻ, z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007–2013. Po zakończeniu rozbudowy NCŻ AWFiS  będzie mogło  organizować  regaty w klasach olimpijskich i międzynarodowych.

Plan rozbudowy mariny

tl_files/ncz/galerie/Przekazanie placu budowy 04.06.2014/0.JPG


tl_files/ncz/pliki/aktualnosci/eu.jpg

We wtorek, 30 lipca 2013 r., o godz. 11, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk i rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku prof. Waldemar Moska podpisali umowę dotyczącą rozbudowy Narodowego Centrum Żeglarstwa. Ponad 50 proc. tej inwestycji zostanie sfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Realizacja projektu „Rozbudowa mariny Narodowego Centrum Żeglarstwa AWFiS w Gdańsku-Górkach Zachodnich – II etap” będzie kosztowała 6 255 tys. zł. Dofinansowanie z RPO WP wyniesie 3 249 tys. zł.

W Górkach Zachodnich powstaną pomosty do cumowania jachtów: stały (główny) o długości 114,8 m i pływające: jeden  o długości 46 m i dwa o długości 40 m. Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS w Gdańsku uzyska 60 stanowisk postojowych dla jachtów i łodzi motorowych o długości 10-15 metrów.

Opr. Małgorzata Pisarewicz

 

tl_files/ncz/pliki/aktualnosci/eu.jpg