Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS     im. dra Krzysztofa Zawalskiego
ul. Stogi 21
80–642, Gdańsk-Górki Zachodnie

Dane do faktury:

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego
ul. Kazimierza Górskiego 1
80-336 Gdańsk
NIP: 584-09-62-525

Numer konta bankowego: 

Citi Bank Handlowy S.A.
88 1030 1117 0000 0000 8899 5007

 

Bosmani
tel. (058) 322-26-01
tel. kom. 603-766-314

Sekretariat
Dominika Hinca

tel. (058) 322-26-00
fax (058) 322-26-02
ncz@awf.gda.pl

Rezerwacje
Karolina Drgas, Zuzanna Chaberek

tel. (058) 322-26-06
karolina.drgas@awf.gda.pl
zuzanna.chaberek@awf.gda.pl

Sprawy administracyjne i techniczne
Mieczysław Kowalczyk

tel. (058) 322-26-06
mieczyslaw.kowalczyk@awf.gda.pl

Manager
Maciej Szafran

tel. (058) 322-26-03
maciej.szafran@awf.gda.pl