Zarys genezy

1975   utworzenie specjalizacji żeglarskiej w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Gdańsku i rozpoczęcie kształcenia zawodowej kadry dla sportu żeglarskiego
1978   senat WSWF w Gdańsku wprowadza do programu studiów dziennych obowiązkowy przedmiot żeglarstwo
1980   pierwszy staż zagraniczny studentów w Narodowej Szkole Żeglarstwa w Quiberon we Francji
1985   owołanie w strukturach uczelni samodzielnego Zakładu Żeglarstwa i organizacja I konferencji z cyklu "Badania Naukowe dla Żeglarstwa"
1997   wizyta Erica Tabarlyego w Gdańsku na zaproszenie Akademii Wychowania Fizycznego
15 lutego 2005 r.   uroczystość wmurowania Aktu Erekcyjnego w fundamenty Narodowego Centrum Żeglarstwa. Akt Erekcyjny podpisali: Marszaek Województwa Pomorskiego Jan Kozłowski, Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, reprezentujący Wojewodództwo Pomorskie Cezary Dąbrowski, Architekt Wojewódzki Kazimierz Normant, JM Rektor AWFiS prof. Wojciech Przybylski oraz Prezes MEGA S.A. (wykonawcy inwestycji) Jerzy Szulist. Poświęcenia Aktu dokonał Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Zygmunt Pawłowicz.
1 czerwca 2005 r.   uroczystość zawieszenia wiechy w Narodowym Centrum Żeglarstwa na terenie bazy żeglarskiej AWFiS w Gdańsku - Górkach Zachodnich.
1 stycznia 2006 r.   zarządzeniem Rektora Żeglarski Orodek Morski w Górkach Zachodnich został przeksztacony w Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS. Na kierownika Centrum został powołany dr Krzysztof Zawalski.
24 czerwca 2006 r.
  uroczysta inauguracja działalności Narodowego Centrum Żeglarstwa AWFiS w Gdańsku Górkach Zachodnich.
ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

- kształcenie kadry trenersko-instruktorskiej w żeglarstwie sportowym, a także w zakresie rekreacji żeglarskiej,
- prowadzenie badań eksperymentalnych z zakresu testowania sprzętu, techniki, taktyki, itp.,
- stworzenie warunków do organizacji zgrupowań kadry olimpijskiej i narodowej PZŻ,
- rozwinięcie współpracy z uczelniami akademickimi w kraju i za granicą,
- organizacja regat żeglarskich o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym,
- stworzenie dogodnych warunków dla działalności Sekcji Żeglarskiej AZS-AWF Gdańsk,
- organizowanie powszechnego szkolenia żeglarskiego dla dzieci i młodzieży szkolnej,
- stworzenie warunków do szkolenia żeglarskiego dla osób niepełnosprawnych, itp.

LOKALIZACJA

Ujście Wisły Śmiałej w naturalnym otoczeniu parku krajobrazowego, kilkanaście kilometrów na wschód od aglomeracji trójmiejskiej. Z punktu widzenia potrzeb szkolenia i sportu żeglarskiego nasze położenie należy uznać za optymalne, gdyż umożliwia organizację pływań zarówno na akwenie zamkniętym (rozlewisko Wisły Śmiałej), jak i otwartym (Zatoka Gdańska).
Połączenie dróg morskich i śródlądowych daje możliwości łatwego dotarcia do atrakcyjnych szlaków wodnych, prowadzących m.in. na Zalew Wiślany i Pojezierze Ostródzko-Iławskie.

INFRASTRUKTURA

MARINA 51 miejsc postojowych
- Pływająca przystań o długości 83 metrów. Łączna liczba miejsc - 36
-- dla jachtów o długości do 8 metrów - 16
-- dla jachtów o długości do 10 metrów - 10
-- dla jachtów o długości do 12 metrów - 6
-- dla jachtów o długości do 14 metrów - 4
- Nabrzeże. Łączna liczba miejsc - 15
-- dla jachtów o długości do 8 metrów - 9
-- dla jachtów o długości do 10 metrów - 5
-- dla jachtów o długości do 14 metrów - 1

OBIEKT NA LĄDZIE
- sale wykładowe i seminaryjne o łącznej powierzchni 180 m2
- hangar o powierzchni 480 m2
- kompleks odnowy biologicznej z sauną, gabinetami masażu i hydromasażu, gabinetem fizykoterapii i salką gimnastyczną wyposażoną w ruchomą bieżnię, ergometry, atlasy do ćwiczeczeń, itp.
- pracownia komputerowa z 10. stanowiskami do prowadzenia ćwiczeń z informatyki
- studio audiowizualne
- gabinet nawigacyjno-meteorologiczny z wieżą obserwacyjną wyposażoną w zestaw nowych urządzeń w tym stanowisko radarowe, system navtex, GPS, stacja UKF, itp.
- pracownia żaglomistrzowska (o powierzchni 62,35 m2) z dwoma specjalistycznymi maszynami do szycia żagli i stołem do napraw i produkcji żagli
- pracownia szkutnicza i mechaniczna

SPRZĘT ŻEGLARSKI
- łodzie ratunkowe (pontony - 10 szt., motorówki sędziowskie - 2 szt.)
- łodzie szkoleniowe klasy Optymist - 20 szt.
- łodzie szkoleniowe klasy lEquipe - 10 szt.
- deski z żaglem dla dzieci - 20 szt.
- deski z żaglem dla dorosych - 20 szt.
- katamarany dla dzieci - 5 szt.
- katamarany dla dorosych - 6 szt.
- łodzie regatowe klasy Laser - 15 szt.
- łodzie typu skiff - 2 szt.
- jachty załogowe, kabinowe Balt 23 Armor - 8 szt.
- jachty regatowe klasy 420 - 6 szt.
- jachty regatowe klasy 470 - 6 szt.
- jachty dla niepełnosprawnych klasy 2.4 - 6 szt.